Bemanning

Ofta ställs du och din verksamhet inför stora utmaningar när det kommer till diverse personalfrågor. Under vissa perioder förstärks personalbehovet. Under andra perioder behöver man plötsligt minska sin personalstyrka. Kanske har ni planer att nyanställa, men är inte helt redo att anställa själva?

Genom uthyrning av kompetent och självgående personal kan vi hjälpa dig att öka flexibiliteten och jämna ut arbetstoppar eller säsongsvariationer i din verksamhet. Vi arbetar både med kollektivanställda och tjänstemän, på lång och kort sikt! Som bemanningsföretag står vi för utbetalning av lön till de anställda och för kostnader som sociala avgifter och semesterersättning. Detta gör det enkelt för dig och din verksamhet att hyra in personal.

Rekrytering

Behöver du rekrytera personal, men har inte tiden som krävs för att genomföra en lyckad rekrytering? Har du svårt att nå rätt kandidater för tjänsten du vill tillsätta?

Vi kan hjälpa dig att rekrytera nyckelpersoner till din verksamhet, oavsett om det gäller kollektivanställda eller tjänstemän. Vi hjälper dig med hela processen från kravprofil till uppföljning. Vi utreder, tillsammans med er, vilka speciella kompetenser och personliga egenskaper som krävs för den tjänst ni vill tillsätta. När vi skapat en tydlig kravprofil söker vi rätt kandidater åt er. När vi presenterat ett antal lämpliga personer för tjänsten får ni välja vem, eller vilka, ni vill träffa för en personlig intervju på ert företag. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg och delaktig genom hela rekryteringsprocessen och ger inte upp förrän du är nöjd!

En träffsäker rekrytering bygger på kunskap, metodik, erfarenhet och stort engagemang!

Är du i behov av personal? Ring oss!

0321- 53 14 30