Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är de uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som privatperson. Vi på Boge Kompetens är väldigt måna om din integritet. Vi vill därför att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar och behandlar dessa uppgifter. Du har alltid rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar samt hur vi inhämtar och hanterar dem. Du har också rätt att få veta varför vi behandlar och hanterar dina personuppgifter. Du ska alltid informeras om vilka rättigheter du har som privatperson när det gäller hanteringen av dina personuppgifter.
Klicka gärna på länkenBehandling av personuppgifter för att läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.