Utbildning

Genom ett brett nätverk av kvalitetssäkrade föreläsare hjälper vi dig med kostnadseffektiva utbildningslösningar på hemmaplan. Omvärlden ställer idag ökade krav på organisationen, vi har koll på vad som gäller och ger dig kunskap samt verktyg för att möta detta.

Idag erbjuder vi främst utbildningar inom arbetsmiljö och ledningssystem.

  • Utbildning inom arbetsmiljö
    Vi har koll på lagar och regler inom arbetsmiljö och erbjuder flertalet av de utbildningar där Arbetsmiljöverket ställer formella utbildningskrav. Vi hjälper dig gärna även med rådgivning runt lagar och regler såväl som hur du rutinmässigt hanterar utbildningsfrågor i din organisation.
  • Utbildning inom ledningssystem
    Ett väl implementerat ledningssystem med rutiner och arbetsinstruktioner är en stor del i att kunna nå en bra arbetsmiljö såväl som att kvalitetssäkra produktionen eller styra företagets miljöpåverkan. Vi hjälper ditt företag med utbildning men kan också ta rollen att vara ditt stöd i samband med implementering av ett ledningssystem i din organisation.
  • Förmedling
    Saknar du någon utbildning i vårt program eller om någon av de utbildningar du önskar inte är planerad, kontakta då oss gärna. Genom vårt nätverk kan vi då arrangera utbildningar tillsammans med andra företag som har liknande behov.

Behöver din personal en av våra utbildningar? Ring oss!

Tomas, 0321- 53 14 37